GIỚI THIỆU 

 

    Công ty có đủ nguồn cung ứng bò cái giống, từ bò vàng  đến lai Zebu 25%, 50%, 75%...Của các dòng lai : Sind, Brahman, Shahiwal…Bê lai từ 12 tháng tuổi, bê lai hậu bị,

    Bò cái sinh sản... Những năm vừa qua, mỗi năm công ty cung ứng từ 2.500 đến 3.000 con bò cái hậu bị, bò sinh sản cho các dự án hổ trợ sản xuất ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và các tỉnh khác.

Xem thêm...

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BÒ ĐỰC GIỐNG

 

Giong_Bo_Lai_28

- Bò đực giống lai nhóm Zebu, gồm đủ các dòng : Sind, braliman, Shahiwal,… Có tỷ lệ máu ngoại từ 75% trở lên, được chọn lọc kỹ về ngoại hình, phù hợp với điều kiện nuôi quản canh ở nhiều vùng sinh thái khác nhau.

- Công  ty có đủ nguồn cung ứng theo quy cách và số lượng của từng dự án

Xem thêm...

 

 

CÁC LOẠI DÊ

 

4

Công ty hiện có nguồn dê Boer thuần của Mỹ, dê Bách Thảo của Ấn Độ, và nguồn dê lai giữa 2 dòng trên. Con giống đã được nuôi thuần hoá qua nhiều năm tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, khả năng sinh sản và sinh trưởng rất tốt trong điều kiện nuôi quản canh ở vùng đồi núi, kể cả vùng có khí hậu khắc nghiệt

Xem thêm...

 

HEO RỪNG


Heo_Rung_Lai_3

Công ty luôn chủ động cung ứng heo giống thuần có nguồn gốc Thái Lan, heo rừng thuần địa phương, heo rừng Lai F1, F2... với heo đen của đồng bào miền núi.

Quy cách trọng lượng, lứa tuổi... được cung ứng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, theo từng dự án được duyệt...

Xem thêm...

 

NHÍM

nhim_1

Công ty hiện có nguồn Nhím giống đã được nuôi thuần hóa, có độ thích nghi cao, cung ứng Nhím 3 tháng tuổi, Nhím hậu bị và Nhím sinh sản.

Xem thêm...

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

3

Năm 2010 Công ty được Ngân hàng  thế giới và dự án cạnh tranh nông nghiệp Trung Ương chọn tham gia Liên minh bò lai bền vững; Năm 2011 được tiếp tục xem xét để tham gia Liên Minh vỗ béo bò thịt chất lượng cao tại Bình Định. Đây là những điều kiện thuận lợi cơ bản để công ty đảm bảo nguồn cung ứng giống bò lai và sản phẩm bò thịt đạt chất lượng tốt nhất và ổn định, bền vững nhất cho trước mắt và cả lâu dài